Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2007

H Άποψη του Ε. Βενιζέλου για το άρθρο 56

Παρακάτω παρατίθεται η γνώμη του Ε. Βενιζέλου (από το blog του) για την διάταξη του άρθρου 56 (το κώλυμα των Νομαρχών) όπως την διατύπωσε στην βουλή, με την ιδιότητα του ως εισηγητής της πλειοψηφίας. Έχει σημασία, γιατί όταν τα δικαστήρια εκδικάζουν μια υπόθεση λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ποια ήταν η βούληση του Νομοθέτη όταν ψήφιζε μια συγκεκριμένη διάταξη.

"Στο γενικό αλλά σχετικό κώλυμα εκλογιμότητας της παρ. 1 του άρθρου 56 υπάγονται πλέον και τα ανώτατα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των Oργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού (δηλ. εν προκειμένω οι νομάρχες), που δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόμα και αν παραιτηθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο νομάρχης εμπίπτει στο κώλυμα αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της 4ετούς νομαρχιακής θητείας για την οποία εξελέγη, μετά όμως τη λήξη της 4ετούς αυτής περιόδου μπορεί να είναι, χωρίς κανένα κώλυμα, υποψήφιος βουλευτής."

Δεν υπάρχουν σχόλια: